1. ALU

  • ALU adalah bahagian yang memproses pengiraan dan logik, ALU juga dikenali sebagai “Unit Bahasa”. Litar yang digunakan oleh ALU ialah Adder, yang bermaksud dia akan melaksanakan proses itu secara bersamaan.
  • ALU juga mempunyai fungsi untuk menghasilkan keputusan. Maksudnya dia akan memutuskan perintah yang dia terima. seperti “Sama, Tidak sama dengan, lebih besar daripada, kurang daripada, lebih besar atau sama dengan, kurang atau sama dengan”.

2. CU

  • Bahagian ini berfungsi untuk menguruskan trafik data iaitu input atau output. dalam bahagian ini input akan diterjemahkan untuk diiktiraf sebagai input, jenis data, atau penyimpanan. maka dengan unit ini semua proses akan berjalan secara teratur.

3. Daftar

  • Daftar adalah bahagian yang berfungsi sebagai simpanan data sementara. nama daftar saya mempunyai kelajuan akses yang lebih tinggi berbanding dengan RAM. semua data yang diproses dan diproses akan dikendalikan di bahagian pendaftaran ini. Logik itu adalah seperti otak manusia, yang berfungsi semasa mengingat sesuatu.